Browsed by
Kategoria: orationes

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

Rozwiąż, prosimy, Panie, więzy naszych grzechów, a wszystko, na co przez nie zasłużyliśmy, łaskawie [od nas] odwróć. Przez Pana… 

Absolve, quaesumus, Domine, nostrorum vincula peccatorum: * et, quidquid pro eis meremur, propitiatus averte. Per Dominum…
27.2, Oracja dnia: Converte nos

27.2, Oracja dnia: Converte nos

Nawróć nas, Boże zbawienia naszego: i, aby czterdziestodniowy post przyniósł nam korzyść, przysposób nasze umysły do ćwiczeń [w rzeczach] niebiańskich. Przez Pana…

Converte nos, Deus, salutaris noster: + et, ut nobis ieiunium quadragesimale proficiat, * mentes nostras caelestibus intstrue disciplinis. Per Dominum…
26.2, Oracja na I Niedzielę Wielkiego Postu

26.2, Oracja na I Niedzielę Wielkiego Postu

Boże, który corocznie oczyszczasz swój Kościół czterdziestodniowym postem: udziel swojej rodzinie, aby – to, co stara się od Ciebie otrzymać przez wstrzemięźliwość – do tego też dążyła przez dobre dzieła. Przez Pana… 

Deus, qui Ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas: + praesta familiae tuae; ut, quod a te obtinere abstinendo nititur, * hoc bonis operis exsequatur. Per Dominum…
25.2, Oracja na św. Macieja

25.2, Oracja na św. Macieja


Boże, który dołączyłeś błogosławionego Macieja do grona Twoich Apostołów: daj, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze odczuwali żywotną głębię Twojej łagodności względem nas. Przez Pana…

Deus, qui beatum Matthiam Apostolorum tuorum collegio sociasti: + tribue, quaesumus; ut eius interventione, * tuae circa nos pietatis semper viscera sentiamus. Per Dominum…
24.2, Oracja Nieszporów: Tuere, Domine, populum tuum

24.2, Oracja Nieszporów: Tuere, Domine, populum tuum


Wejrzyj, Panie, na lud swój i oczyść [go] łagodnie ze wszystkich grzechów: ponieważ żadna przeciwność mu nie zaszkodzi, jeśli nie będzie panowała nad nim żadna nieprawość. Przez Pana…

Tuere, Domine, populum tuum, et ab omnibus peccatis clementer emunda: * quia nulla ei nocebit adversitas, si nulla ei dominetur iniquitas. Per Dominum…
24.2, Oracja dnia: Inchoata ieiunia

24.2, Oracja dnia: Inchoata ieiunia


Po rozpoczęciu postu, prosimy, Panie, obdarz [nas] łaskawą życzliwością: abyśmy obserwancji, którą wyrażamy cieleśnie, mogli również nieustannie przestrzegać czystymi umysłami. Przez Pana…  

Inchoata ieiunia, quaesumus, Domine, benigno favore prosequere: + ut observantiam, quam corporaliter exhibemus, * mentibus etiam sinceris exercere valeamus. Per Dominum…
12.2, Oracja na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

12.2, Oracja na Niedzielę Sześćdziesiątnicy


Boże, który widzisz, że nie pokładamy nadziei w żadnym naszym działaniu: daj łaskawie, abyśmy we wszystkich trudnościach mogli dostąpić opieki [świętego Pawła,] Nauczyciela narodów. Przez Pana…

Deus, qui conspicis, quia ex nulla nostra actione confidamus: + concede propitius; * ut contra adversa omnia Doctoris gentium protectione muniamur. Per Dominum…
10.2, Oracja na św. Scholastykę

10.2, Oracja na św. Scholastykę

Boże, który sprawiłeś, że dusza błogosławionej Dziewicy Twojej Scholastyki – ukazując drogę niewinności – uleciała do nieba w postaci gołębicy: daj nam dzięki jej zasługom i prośbom żyć tak niewinnie, abyśmy zasłużyli na dojście do wiecznych radości. Przez Pana…

Deus, qui animam beatae Virginis tuae Scholasticae, ad ostendendum innocentiae viam, in columbae specie caelum penetrare fecisti: * da nobis eius meritis et precibus ita innocenter vivere; * ut ad aeterna mereamur gaudia pervenire. Per Dominum…
2.2, Oracja na Oczyszczenie Najśw. Maryi Panny

2.2, Oracja na Oczyszczenie Najśw. Maryi Panny

Wszechmogący wieczny Boże, pokornie zwracamy się do Twojego majestatu: spraw, abyśmy – jak Twój Jednorodzony Syn, który został dzisiaj wraz z substancją naszego ciała ofiarowany w świątyni – mogli ofiarować się Tobie oczyszczonym umysłem. Przez tegoż…

Omnipotens sempiterne Deus, maiestatem tuam supplices exoramus: + ut, sicut unigenitus Filius tuus hodierna die cum nostrae carnis substantia in templo est praesentatus; * ita nos facias purificatis tibi mentibus praesentari. Per eundem…
1.2, Oracja na św. Ignacego Antiocheńskiego

1.2, Oracja na św. Ignacego Antiocheńskiego

Wszechmogący Boże, wejrzyj na naszą słabość, a ponieważ ciężkie jest brzemię własnych czynów, niech chroni nas wstawiennictwo błogosławionego Ignacego, Twojego Męczennika i Biskupa. Przez Pana naszego…


Infirmitatem nostram respice, omnipotens Deus: * et, quia pondus propriae actionis gravat, * beati Ignatii Martyris tui atque Pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per Dominum…