Browsed by
Kategoria: feria6

2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i ukaż naszym duszom światło swojej łaski. Przez Pana…

Exaudi nos, misericors Deus: * et mentibus nostris gratiae tuae lumen ostende. Per Dominum…