Browsed by
Miesiąc: grudzień 2011

PORZĄDEK DNIA: 1.1.2012

PORZĄDEK DNIA: 1.1.2012

Niedziela
Oktawa Narodzenia Pańskiego 
1 kl., szaty białe

FG
Oktawa Narodzenia Pańskiego – Uroczystość Świętego Bożej Rodzicielki Maryi
31.12, Reguła na dziś, 73: O tym, że Reguła ta nie daje wszystkich wskazówek potrzebnych, by zachować całą sprawiedliwość

31.12, Reguła na dziś, 73: O tym, że Reguła ta nie daje wszystkich wskazówek potrzebnych, by zachować całą sprawiedliwość

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział 73: O tym, że reguła ta nie daje wszystkich wskazówek 
potrzebnych, by zachować całą sprawiedliwość
1 Reguła ta została napisana po to, abyśmy zachowując ją w klasztorach mogli pokazać, że postępujemy już w pewnej mierze w sposób godny naszego stanu i właśnie zaczynamy żyć życiem monastycznym. 2 A jeśli to komuś nie wystarcza, kto śpieszy do doskonałości owego życia, znajdzie on w nauce świętych Ojców wszystko, co może doprowadzić człowieka do doskonałości najwyższej. 3 Czyż jest bowiem taka strona albo takie zdanie natchnione przez Boga, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie, które by nie zawierało najsłuszniejszych zasad życia ludzkiego?  4A któraż księga świętych katolickich Ojców nie przynosi wyraźnych pouczeń, w jaki sposób mamy prostą drogą dążyć do naszego Stwórcy? 5 Czymże zaś są i Konferencje Ojców, i Ustawy*, i ich żywoty, czymże Reguła świętego ojca naszego, Bazylego, 6jeśli nie narzędziami, z których pomocą mnisi, dobrzy i posłuszni, budują swoje cnoty? 7 My natomiast, leniwi, źli i niedbali, musimy rumienić się ze wstydu.
8 Jeśli więc śpieszysz do ojczyzny niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej Reguły, którą pisaliśmy dla początkujących. 9 A wówczas, otoczony opieką Bożą, owe wzniosłe szczyty cnoty i wiedzy, o których właśnie wspominaliśmy, i ty także kiedyś osiągniesz!
Amen. Koniec Reguły.
Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.
PORZĄDEK DNIA: 31.12.2011

PORZĄDEK DNIA: 31.12.2011

Siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego, 2 kl., szaty białe
Komemoracja św. Sylwestra I, papieża
Nieszpory z dnia następnego: Oktawa Narodzenia Pańskiego

30.12, Reguła na dziś, 72: O dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni

30.12, Reguła na dziś, 72: O dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział 72: O dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni

1 Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, 2 tak jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego.
3 Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości 4 tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. 5 Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie.6 Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. 7 Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego. 8 Niech darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. 9 Niech Boga boją się dlatego, że Go miłują. 10 Opata swego niech kochają miłością szczerą i pokorną. 11 Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, 12 który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki. 
Reguła na dziś, 71: Niechaj bracia będą sobie posłuszni nawzajem

Reguła na dziś, 71: Niechaj bracia będą sobie posłuszni nawzajem

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział 71: Niechaj bracia będą sobie posłuszni nawzajem

1 Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tymże duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem wiedząc, 2 że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga.
3 Wprawdzie rozkazy opata lub wyznaczonego przez niego przeora wypełniać trzeba przede wszystkim i nie wolno dawać przed innymi pierwszeństwa prywatnym zleceniom, 4 poza tym jednak młodsi powinni słuchać starszych z całą gotowością miłości. 5 Gdyby jakiś brat okazał się krnąbrny, należy go skarcić.
6 Jeśli opat lub jakikolwiek inny przełożony udziela w taki czy inny sposób nagany jednemu z braci, choćby za najmniejsze uchybienie, 7 a brat ów domyśli się lub spostrzeże, że stał się przyczyną nawet niewielkiego gniewu przełożonego, 8 niech zaraz bez zwłoki padnie na ziemię i aby zadośćuczynić za błąd swój, tak długo u stóp jego leży, aż otrzyma błogosławieństwo, które to wzburzenie uspokoi.
9 Jeśli ktoś zaniedba tego przez lekceważenie, należy mu wymierzyć karę cielesną, gdyby zaś upierał się przy swoim, nawet usunąć go z klasztoru.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.
Kalendarz liturgiczny – jaki?

Kalendarz liturgiczny – jaki?

Modlimy się z mnichami – to oznacza przede wszystkim że trzymamy się monastycznego Psałterza jednotygodniowego, przepisanego mnichom przez świętego Ojca Benedykta w Regule. W praktyce jednak trzeba też w codziennej modlitwie trzymać się określonego kalendarza liturgicznego, który określa umiejscowienie obchodów okresowych (temporał) i „o świętych” (sanktorał).

W naszym blogu podajemy teksty zgodnie z rubrycelą benedyktyńską stosowaną w kilku zaprzyjaźnionych opactwach francuskich (modyfikując ją jedynie przez uwzględnienie obchodów właściwych Kościołowi w Polsce). Jest to więc co do zasady połączenie cyklu okresów liturgicznych według porządku z 1960 roku – z cyklem sanktorału według porządku z 1969. „W ten sposób więc liturgiczny cykl roku zostaje ozdobiony drogimi perłami z Mszału trydenckiego, a zachowany jest generalny układ Kalendarza Rzymskiego 1969. Taki sposób postępowania odpowiada naszej łacińskiej tradycji liturgicznej i monastycznej, ale także zachowuje z religijnym uszanowaniem konieczną więź jedności kościelnej„. W konsekwencji również możemy – z niewielkimi modyfikacjami – korzystać z Martyrologium Rzymskiego według wydania z roku 2004.

Nasz wybór w blogu +Deus, in adiutorium jest sposobem „modlenia się z mnichami” – w tym wypadku z benedyktynami z szeregu bliskich nam opactw. Nie jest to natomiast głos w polemice dotyczącej starego i nowego kalendarza liturgicznego. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy będą się trzymali niezmienionego schematu kalendarzowego obowiązującego w roku 1962 (co jest normą w instytutach korzystających z dyspozycji motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum), posiadającego swoją wersję dla Konfederacji OSB. Zapewne w wielu przypadkach to, co podajemy w naszym blogu, będzie odpowiadało również temu szlakowi. Pax.

Jak odmawiać Godziny?

Jak odmawiać Godziny?

Jeśli nie masz pewności czy wiesz jak odmawiać Godziny, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Po pierwsze: w naszych linkach podawanych codziennie dajemy już gotowe pełne teksty modlitewne, bez żadnych skrótów i części domyślnych – więc otwierając link masz wszystko gotowe.

Po drugie: niżej podajemy instrukcje pomocnicze, w których tłumaczymy krok po kroku wszystko co potrzebne, żeby dobrze zacząć (na razie dotyczy to dwóch Godzin: porannej Prymy i wieczornej Komplety).

Instrukcja pomocnicza do PRYMY

Instrukcja pomocnicza do KOMPLETY

Pro Papa

Pro Papa

Przyjęliśmy, że po zakończeniu każdej Godziny odmawiamy ponadto modlitwę za Papieża, w brzmieniu przewidzianym tradycyjnie przez Kościół. Jest to kolekta z formularza Mszy „za Papieża” w tradycyjnym Mszale Rzymskim.

Jej tekst znajduje się w następującym linku: PRO PAPA

Psałterz monastyczny

Psałterz monastyczny

Psałterz monastyczny

W linkach wskazywanych codziennie we wpisach blogowych podajemy zawsze teksty Godzin w całości, więc nie trzeba szukać żadnych innych książek – wszystko znajduje się po kolei w jednym miejscu w plikach wskazywanych codziennie. Jeśli będzie inaczej, powiadomimy o tym.

Jednak ponadto dzięki tej stronie możesz zawsze uzyskać dostęp do części stałych poszczególnych Godzin dziennych, wraz z Psałterzem rozłożonym na jeden tydzień, tak jak poleca święty Ojciec Benedykt w swojej Regule. Podobnie jak w tekstach podawanych codziennie w blogu, oryginał łaciński bierzemy z Antiphonale Monasticum (1934). W tłumaczeniu polskim korzystamy z przekładu Psalmów z greckiej Septuaginty (autorstwa ks. Antoniego Troniny).

MATUTINUM (JUTRZNIA)

Niedziela – Poniedziałek – Wtorek – Środa – Czwartek – Piątek – Sobota

LAUDESY

Niedziela – Poniedziałek – Wtorek – Środa – Czwartek – Piątek – Sobota

PRYMA

Niedziela – PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota

[Tutaj masz instrukcję pomocniczą jak odmawiać Prymę]

TERCJA

Niedziela – PoniedziałekWtorek-Sobota

[Tutaj masz instrukcję pomocniczą jak odmawiać Tercję]

SEKSTA

Niedziela – PoniedziałekWtorek-Sobota

NONA

Niedziela – PoniedziałekWtorek-Sobota

NIESZPORY

Niedziela – PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota

KOMPLETA

[Tutaj masz instrukcję pomocniczą jak odmawiać Kompletę]

Natomiast jeśli chcesz mieć pod ręką jeden plik z Psałterzem monastycznym, proponujemy na razie nasze dawniejsze opracowanie, w którym polska wersja Psalmów pochodzi z poprawionego przekładu ks. Jakuba Wujka:

PSAŁTERZ MONASTYCZNY łacińsko-polski

Niestety na razie nie możemy zaproponować całego Brewiarza Monastycznego. Może za jakiś czas? Prace trwają.