Browsed by
Miesiąc: luty 2012

29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

Prosimy, Panie, oświeć nasze umysły światłem Twej jasności: abyśmy mogli widzieć to, co należy czynić; i chcieli czynić to, co jest prawe. Przez Pana…

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra: * ut videre possimus, quae agenda sunt; et quae, recta sunt, agere valeamus. Per Dominum…
28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

Niech nasze prośby wznoszą się do Ciebie, Panie; i oddal od swojego Kościoła wszelką niegodziwość. Przez Pana…

Ascendant ad te, Domine, preces nostrae: * et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam. Per Dominum…
28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

Zostało bowiem napisane, że mój dom jest domem modlitwy dla wszystkich narodów: wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców; i każdego dnia nauczał w świątyni.

Scriptum est enim, * quia domus mea, domus orationis est cunctis gentibus: vos autem fecistis illam speluncam latronum: et erat quotidie docens in templo.
por. Łk 19,46-47 & Mk 11,17 oraz Iz 56,7 & Jr 7,11

Włącz Nieszpory o 17:30

Reguła na dziś – roz. 22: Jak powinni spać mnisi

Reguła na dziś – roz. 22: Jak powinni spać mnisi

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  22: Jak powinni spać mnisi


1 Niech każdy śpi we własnym łóżku. 2 Posłania otrzymają zgodnie ze zwyczajami zakonnymi i decyzją opata. 3 Jeśli to możliwe, niech wszyscy śpią w jednej celi; jeżeli zaś jest ich na to zbyt wielu, niech kładą się po dziesięciu lub dwudziestu razem ze starszymi, którzy by nad nimi czuwali. 4 A światło powinno stale palić się w tej celi aż do rana.

5 Niech śpią odziani, przepasani pasem lub sznurem. Niech jednak nie mają przy boku swoich noży, aby nikt się przez sen przypadkiem nie skaleczył. 6 Tak więc mnisi muszą być zawsze gotowi: na znak dany niech wstają bez chwili ociągania, a każdy niech się stara pierwszy przyjść na Służbę Bożą, wszelako z zachowaniem skromności i powagi.

7 Łóżka młodszych braci nie powinny stać obok siebie, lecz rozdzielone posłaniami starszych.

8 Budząc się zaś na Służbę Bożą niech jedni drugich łagodnie zachęcają do wstania, aby ci, którym łatwo jest zaspać, nie mieli żadnej wymówki.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

Wejrzyj, Panie, na swoją rodzinę i daj, aby w Twoich oczach nasze dusze – które poskramiają się umartwieniem ciała –  rozbłysnęły Twoim pragnieniem. Przez Pana…

Respice, Domine, familiam tuam, et praesta: * ut apud te mens nostra tuo desiderio fulgeat, * quae se carnis maceratione castigat. Per Dominum…

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

Rozwiąż, prosimy, Panie, więzy naszych grzechów, a wszystko, na co przez nie zasłużyliśmy, łaskawie [od nas] odwróć. Przez Pana… 

Absolve, quaesumus, Domine, nostrorum vincula peccatorum: * et, quidquid pro eis meremur, propitiatus averte. Per Dominum…
Reguła na dziś – roz. 21: O dziekanach klasztornych

Reguła na dziś – roz. 21: O dziekanach klasztornych
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  21: O dziekanach klasztornych

1 Jeśli wspólnota jest liczniejsza, należy spośród braci, mających dobrą opinię i święte obyczaje, wybrać i ustanowić pięciu dziekanów, 2 którzy by we wszystkich sprawach troszczyli się o swoje dekanie w duchu przykazań Bożych i poleceń własnego opata. 3 Dziekani powinni być tak wybierani, aby opat mógł na nich bezpiecznie złożyć część swoich obciążeń. 4 W ich zaś wyborze nie należy też kierować się porządkiem starszeństwa, lecz tylko wartością ich życia i mądrością ich nauki.

5 Jeśliby jakiś z owych dziekanów, przejęty pychą, okazał się godnym nagany, trzeba go napomnieć raz i dwa, a nawet trzy razy; jeśli jednak się nie poprawi, zostanie pozbawiony swego stanowiska, 6 które wówczas obejmie ktoś inny, godniejszy. 7 Tę samą zasadę ustanawiamy również dla przeora.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.