Browsed by
Kategoria: sept.

5.2, Antyfona Magnificat: Dixit paterfamilias

5.2, Antyfona Magnificat: Dixit paterfamilias

Gospodarz zapytał swoich robotników: Czemu stoicie cały dzień bezczynni? Na co oni odpowiadając powiedzieli: Ponieważ nikt nas nie najął. Idźcie do mojej winnicy, a co będzie sprawiedliwe, dam wam. 

Dixit paterfamilias * operariis suis: Quid hic statis tota die otiosi? At illi respondentes dixerunt: Quia nemo nos conduxit. Ite in vineam meam: et quod iustum fuerit, dabo vobis.
Mt 20,4-7

Włącz Nieszpory o 17:30

4.2, Antyfona Magnificat: Dixit Dominus

4.2, Antyfona Magnificat: Dixit Dominus


Powiedział Pan Adamowi: Z drzewa pośrodku ogrodu nie będziesz jadł: w godzinie, w której z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.

Dixit Dominus * ad Adam: De ligno quod est in medio paradisi, ne comedas: in qua hora comederis morte morieris.
Rdz 2,9.16-17

Włącz Nieszpory o 17:30