Browsed by
Kategoria: orationes

28.03, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

28.03, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana… 

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum…

27.03, Oracja Nieszporów: Da nobis

27.03, Oracja Nieszporów: Da nobis

Daj nam, Panie, prosimy, wytrwać w służbie zgodnej z Twoją wolą, aby podczas dni naszych, lud Tobie poddany, wzrastał i zasługą, i liczbą. Przez Pana… 

Da nobis, quaesumus, Domine, perseverantem in tua voluntate famulatum: * ut in diebus nostris et merito et numero populus tibi serviens augeatur. Per Dominum…
5.3, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

5.3, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana…     

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum…
5.5, Oracja dnia: Praesta, quaesumus

5.5, Oracja dnia: Praesta, quaesumus

Wszechmogący Boże, daj, prosimy, aby Twoja rodzina, która umartwiając się ciałem, powstrzymuje się od pokarmów, idąc za sprawiedliwością, pościła od grzechu. Przez Pana…

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: + ut familia tua, quae se affligendo carnem, ab alimentis abstinet, * sectando iustitiam, a culpa ieiunet. Per Dominum…
3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

Boże, który widzisz, że nie dostaje nam wszystkich cnót: chroń [nas] wewnętrznie i zewnętrznie, abyśmy ciałem byli bezpieczni od wszelkich przeciwności, a w duchu oczyszczali się z nieprawych myśli. Przez Pana… 

Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui: interius exteriusque custodi; + ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, * et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum…
2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i ukaż naszym duszom światło swojej łaski. Przez Pana…

Exaudi nos, misericors Deus: * et mentibus nostris gratiae tuae lumen ostende. Per Dominum…
1.3, Oracja Nieszporów: Da, quaesumus

1.3, Oracja Nieszporów: Da, quaesumus

Daj, Panie, prosimy, aby narody chrześcijańskie zarówno poznały to, co przyniesie im korzyść, i ukochały niebiańską służbę, której się oddają. Przez Pana…

Da, quaesumus, Domine, populis christianis: * et, quae profitentur, agnoscere, et caeleste munus diligere, quod frequentant. Per Dominum…
29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

Prosimy, Panie, oświeć nasze umysły światłem Twej jasności: abyśmy mogli widzieć to, co należy czynić; i chcieli czynić to, co jest prawe. Przez Pana…

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra: * ut videre possimus, quae agenda sunt; et quae, recta sunt, agere valeamus. Per Dominum…
28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

Niech nasze prośby wznoszą się do Ciebie, Panie; i oddal od swojego Kościoła wszelką niegodziwość. Przez Pana…

Ascendant ad te, Domine, preces nostrae: * et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam. Per Dominum…
28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

Wejrzyj, Panie, na swoją rodzinę i daj, aby w Twoich oczach nasze dusze – które poskramiają się umartwieniem ciała –  rozbłysnęły Twoim pragnieniem. Przez Pana…

Respice, Domine, familiam tuam, et praesta: * ut apud te mens nostra tuo desiderio fulgeat, * quae se carnis maceratione castigat. Per Dominum…