Browsed by
Miesiąc: marzec 2024

EVANGELIUM: 31 marca 2024, niedziela

EVANGELIUM: 31 marca 2024, niedziela

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Ciąg dalszy Ewangelii Św. Marka

Podawana tu lektura ciągła Ewangelii obejmuje wszystkie księgi ewangeliczne kanonu biblijnego, w ten sposób że w ciągu roku czyta się je w całości.

Tekst Mk 16, 1-8

Lektura ciągła (lectio continua) to składnik tzw. lectio divina, czyli modlitewnego czytania, które w życiu mnichów jest drugim obok oficjum pasmem codziennych ćwiczeń duchowych. Z zasady ta lektura nie jest złączona ze wspólną modlitwą, lecz stanowi jej uzupełnienie lub poszerzenie w wymiarze indywidualnym.

ORDO: 31 marca 2024 Niedziela

ORDO: 31 marca 2024 Niedziela

31 marca RP 2024

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Uroczystość (święto 1 klasy) z oktawą 1 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”, z proklamacją wielkanocną

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od Niedzieli Zmartwychwstania do soboty przed Niedzielą Trójcy Świętej antyfona maryjna Regina caeli)
ORDO: 30 marca 2024 sobota

ORDO: 30 marca 2024 sobota

30 marca RP 2024

WIELKA SOBOTA

Dzień powszedni 1 klasy

Tutaj link do księgi z zapisem nutowym, gdyby ktoś chciał śpiewać

W nocy i wczesnym rankiem:

JUTRZNIA

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

(W Triduum nie czyta się Martyrologium)

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Kompletę odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą w Liturgii Wigilii Paschalnej

ORDO: 29 marca 2024 piątek

ORDO: 29 marca 2024 piątek

29 marca RP 2024

WIELKI PIĄTEK MĘKI I ŚMIERCI PAŃSKIEJ

Dzień powszedni 1 klasy

Tutaj link do księgi z zapisem nutowym, gdyby ktoś chciał śpiewać

W nocy i wczesnym rankiem:

JUTRZNIA

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

(W Triduum nie czyta się Martyrologium)

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej

Przed snem:

Kompleta

ORDO: 28 marca 2024 czwartek

ORDO: 28 marca 2024 czwartek

28 marca RP 2024

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Dzień powszedni 1 klasy

Tutaj link do księgi z zapisem nutowym, gdyby ktoś chciał śpiewać

W nocy i wczesnym rankiem:

JUTRZNIA

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

(W Triduum nie czyta się Martyrologium)

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą we Mszy Wieczerzy Pańskiej

Przed snem:

Kompleta

TRIDUUM SACRUM

TRIDUUM SACRUM

+

Szanowni Użytkownicy,

W najbliższe trzy dni, kiedy będziemy przeżywali Mękę, Śmierć i Złożenie do Grobu Naszego Pana liturgia staje się bardzo surowa i ogołocona ze wszelkich ozdobników. Przez najbliższe trzy dni nie czyta się lekcji z Martyrologium. Wstrzymujemy także czytanie Ewangelii w ramach lectio continua.

Zgodnie z bardzo dawnym zwyczajem każdego dnia Triduum można połączyć matutinum i laudesy w jedno oficjum tzw. ciemnej jutrzni. Takie scalone oficjum często antycypowano poprzedniego dnia wieczorem. Dlatego całość tekstów oficjów na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będziemy udostępniać już poprzedniego dnia, około godziny 20tej.

Zachęcamy do włączenia się w publiczną modlitwę Kościoła w trakcie tych najważniejszych dni całego roku liturgicznego.

„<<Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje>> (Job 19, 25). Nie zapomnę nigdy pierwszego przeżycia tych słów i tej liturgii w wielkiej oprawie katedry wawelskiej. Poszedłem tam jako kilkunastoletni chłopak w godzinach popołudniowych Wielkiej Środy, kiedy po raz pierwszy śpiewano Ciemną Jutrznię. Pamiętam rzędy ławek zajęte przez alumnów z Seminarium, stalle, w których godnie zasiadali prałaci i kanonicy kapituły, wreszcie przy wielkim ołtarzu katedry Metropolitę Krakowskiego, niezapomnianego Księcia Adama Stefana Sapiehę. W centralnym miejscu wielki trójnóg, na którym paliły się świece, stopniowo wygaszane w miarę, jak zebrani kończyli śpiewać poszczególne psalmy. I na końcu śpiew kantora: <<Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem>> (Flp 2) Potem dłuższa chwila skupionego milczenia, psalm <<Miserere>> (ps. 51 [50]) i ostatnia modlitwa odmówiona przez Arcybiskupa <<Respice, quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum>>. Wszyscy w milczeniu wychodzą.
Nieraz zastanawiałem się nad tym przeżyciem, którego nigdy już później nie dała mi w takim stopniu Ciemna Jutrznia naw et w tej samej katedrze. Tamto było jedyne w swoim rodzaju. Polegało na jakimś wielkim odkryciu. Nie tylko odkrycie niezwykłego swoistego piękna liturgii, ale nade wszystko odkrycie tej absolutnej wielkości, którą jest Tajemnica niesiona przez tę liturgię, przez nią głoszona jako nieustające Orędzie. Kiedy po słowach św. Pawła wyrażających Chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci zaległo bezwzględne milczenie, odczuwałem, że to nie tylko my ludzie milczymy, ale milczy wraz z nami cała ta katedra, w której skoncentrowała się historia mojego Narodu. Cała ludzkość, Kościół i świat, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zapadają w głębokie, pełne religijnej czci milczenie wobec Faktu: <<Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem>>. Owo milczenie było tutaj najwłaściwszym słowem ludzkiego ducha. Milczenie wobec wielkiej Tajemnicy, w której Bóg przez swojego Syna, przez jego posłannictwo aż do śmierci dokonuje dział usprawiedliwienia: wprowadza tajemnicę Odkupienia w tajemnicę Stworzenia jako nieodzowne dopełnienie tej drugiej w wymiarze Bożej Prawdy i Sprawiedliwości. <<Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi>> (Iz 55, 8-9).
Karol Wojtyła, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Rekolekcje w Watykanie. Rzym – Watykan, Stolica Apostolska. 5-12 III 1976.” Poznań – Warszawa 1976, s. 67 – 68.

EVANGELIUM: 27 marca 2024, środa

EVANGELIUM: 27 marca 2024, środa

WIELKA ŚRODA

Ciąg dalszy Ewangelii Św. Marka

Podawana tu lektura ciągła Ewangelii obejmuje wszystkie księgi ewangeliczne kanonu biblijnego, w ten sposób że w ciągu roku czyta się je w całości.

Tekst Mk 15, 38-47

Lektura ciągła (lectio continua) to składnik tzw. lectio divina, czyli modlitewnego czytania, które w życiu mnichów jest drugim obok oficjum pasmem codziennych ćwiczeń duchowych. Z zasady ta lektura nie jest złączona ze wspólną modlitwą, lecz stanowi jej uzupełnienie lub poszerzenie w wymiarze indywidualnym.

ORDO: 27 marca 2024 środa

ORDO: 27 marca 2024 środa

27 marca RP 2024

WIELKA ŚRODA

Dzień powszedni 1 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od 2 lutego do Wielkiej Środy antyfona maryjna Ave Regina caelorum)
EVANGELIUM: 26 marca 2024, wtorek

EVANGELIUM: 26 marca 2024, wtorek

WIELKI WTOREK

Ciąg dalszy Ewangelii Św. Marka

Podawana tu lektura ciągła Ewangelii obejmuje wszystkie księgi ewangeliczne kanonu biblijnego, w ten sposób że w ciągu roku czyta się je w całości.

Tekst Mk 15, 29-37

Lektura ciągła (lectio continua) to składnik tzw. lectio divina, czyli modlitewnego czytania, które w życiu mnichów jest drugim obok oficjum pasmem codziennych ćwiczeń duchowych. Z zasady ta lektura nie jest złączona ze wspólną modlitwą, lecz stanowi jej uzupełnienie lub poszerzenie w wymiarze indywidualnym.

ORDO: 26 marca 2024 wtorek

ORDO: 26 marca 2024 wtorek

26 marca RP 2024

WIELKI WTOREK

Dzień powszedni 1 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od 2 lutego do Wielkiej Środy antyfona maryjna Ave Regina caelorum)