Browsed by
Kategoria: feria3

27.03, Oracja Nieszporów: Da nobis

27.03, Oracja Nieszporów: Da nobis

Daj nam, Panie, prosimy, wytrwać w służbie zgodnej z Twoją wolą, aby podczas dni naszych, lud Tobie poddany, wzrastał i zasługą, i liczbą. Przez Pana… 

Da nobis, quaesumus, Domine, perseverantem in tua voluntate famulatum: * ut in diebus nostris et merito et numero populus tibi serviens augeatur. Per Dominum…
28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

Niech nasze prośby wznoszą się do Ciebie, Panie; i oddal od swojego Kościoła wszelką niegodziwość. Przez Pana…

Ascendant ad te, Domine, preces nostrae: * et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam. Per Dominum…
28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

Zostało bowiem napisane, że mój dom jest domem modlitwy dla wszystkich narodów: wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców; i każdego dnia nauczał w świątyni.

Scriptum est enim, * quia domus mea, domus orationis est cunctis gentibus: vos autem fecistis illam speluncam latronum: et erat quotidie docens in templo.
por. Łk 19,46-47 & Mk 11,17 oraz Iz 56,7 & Jr 7,11

Włącz Nieszpory o 17:30

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

Wejrzyj, Panie, na swoją rodzinę i daj, aby w Twoich oczach nasze dusze – które poskramiają się umartwieniem ciała –  rozbłysnęły Twoim pragnieniem. Przez Pana…

Respice, Domine, familiam tuam, et praesta: * ut apud te mens nostra tuo desiderio fulgeat, * quae se carnis maceratione castigat. Per Dominum…