28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

Zostało bowiem napisane, że mój dom jest domem modlitwy dla wszystkich narodów: wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców; i każdego dnia nauczał w świątyni.

Scriptum est enim, * quia domus mea, domus orationis est cunctis gentibus: vos autem fecistis illam speluncam latronum: et erat quotidie docens in templo.
por. Łk 19,46-47 & Mk 11,17 oraz Iz 56,7 & Jr 7,11

Włącz Nieszpory o 17:30

Comments are closed.