28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

Niech nasze prośby wznoszą się do Ciebie, Panie; i oddal od swojego Kościoła wszelką niegodziwość. Przez Pana…

Ascendant ad te, Domine, preces nostrae: * et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam. Per Dominum…
Comments are closed.