Browsed by
Kategoria: feria2

5.3, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

5.3, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana…     

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum…
5.5, Oracja dnia: Praesta, quaesumus

5.5, Oracja dnia: Praesta, quaesumus

Wszechmogący Boże, daj, prosimy, aby Twoja rodzina, która umartwiając się ciałem, powstrzymuje się od pokarmów, idąc za sprawiedliwością, pościła od grzechu. Przez Pana…

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: + ut familia tua, quae se affligendo carnem, ab alimentis abstinet, * sectando iustitiam, a culpa ieiunet. Per Dominum…
27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

Rozwiąż, prosimy, Panie, więzy naszych grzechów, a wszystko, na co przez nie zasłużyliśmy, łaskawie [od nas] odwróć. Przez Pana… 

Absolve, quaesumus, Domine, nostrorum vincula peccatorum: * et, quidquid pro eis meremur, propitiatus averte. Per Dominum…
27.2, Oracja dnia: Converte nos

27.2, Oracja dnia: Converte nos

Nawróć nas, Boże zbawienia naszego: i, aby czterdziestodniowy post przyniósł nam korzyść, przysposób nasze umysły do ćwiczeń [w rzeczach] niebiańskich. Przez Pana…

Converte nos, Deus, salutaris noster: + et, ut nobis ieiunium quadragesimale proficiat, * mentes nostras caelestibus intstrue disciplinis. Per Dominum…