5.3, Antyfona Magnificat: Qui me misit

5.3, Antyfona Magnificat: Qui me misit

Ten, który mnie posłał, jest ze mną, a nie zostawił mnie samego; ponieważ ja zawsze czynię to, co jest mu miłe.

Qui me misit, * mecum est, et non reliquit me solum: quia quae placita sunt ei, facio semper.
J 8,29

Włącz Nieszpory o 17:30

Comments are closed.