27.2, Antyfona Seksty: Commendemus nosmetipsos

27.2, Antyfona Seksty: Commendemus nosmetipsos

Oddajmy samych siebie z wielką cierpliwością, w licznych postach, przez oręż sprawiedliwości.

Commendemus nosmetipsos * in multa patientia, in ieiuniis multis, per arma iustitiae.
por. 2 Kor 6,4-7

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.