27.2, Oracja dnia: Converte nos

27.2, Oracja dnia: Converte nos

Nawróć nas, Boże zbawienia naszego: i, aby czterdziestodniowy post przyniósł nam korzyść, przysposób nasze umysły do ćwiczeń [w rzeczach] niebiańskich. Przez Pana…

Converte nos, Deus, salutaris noster: + et, ut nobis ieiunium quadragesimale proficiat, * mentes nostras caelestibus intstrue disciplinis. Per Dominum…
Comments are closed.