Browsed by
Miesiąc: styczeń 2012

1.2, Oracja na św. Ignacego Antiocheńskiego

1.2, Oracja na św. Ignacego Antiocheńskiego

Wszechmogący Boże, wejrzyj na naszą słabość, a ponieważ ciężkie jest brzemię własnych czynów, niech chroni nas wstawiennictwo błogosławionego Ignacego, Twojego Męczennika i Biskupa. Przez Pana naszego…


Infirmitatem nostram respice, omnipotens Deus: * et, quia pondus propriae actionis gravat, * beati Ignatii Martyris tui atque Pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per Dominum…

PORZĄDEK DNIA: 1.2.2012

PORZĄDEK DNIA: 1.2.2012

okres zwykły – po Objawieniu

św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa-męczennika
święto 3 kl., szaty czerwone
Nieszpory z dnia następnego

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:

dzień powszedni
nieszpory z dnia następnego
31.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (34)

31.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (34)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze

34 Trzeci stopień pokory: jeśli z miłości do Boga poddajemy się z całkowitym posłuszeństwem przełożonemu naśladując Pana, o którym mówi Apostoł: Stał się posłuszny aż do śmierci (Flp 2, 8). 


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 31.1.2012

PORZĄDEK DNIA: 31.1.2012

okres zwykły – po Objawieniu

dzień powszedni
4 kl., szaty zielone
komemoracje św. Piotra Nolasco i św. Rajmunda Pennafort, wyznawców
w kalendarzu Opactwa Fontgombault:

dzień powszedni
św. Jana Bosco, kapłana
wspomnienie mniejsze


*
ANTYFONA PRYMY: Deus, iudex iustus
ANTYFONA SEKSTY: Qui habitas
ANTYFONA MAGNIFICAT: Exsultet 
30.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (31-33)

30.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (31-33)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze
31 Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdujemy przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, 32 lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi: zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał (J 6,39).

33 Jest też napisane: „Własna chęć ściąga na siebie karę, związanie [z cudzą wolą] zdobywa wieniec zwycięstwa”.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


29.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (26-30)

29.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (26-30)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze
26 Jeżeli więc oczy Pana dobrych i złych wypatrują (Prz 15,3) 27 i na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szuka Boga (Ps 14[13],2), 28 jeżeli także przydzieleni nam aniołowie codziennie w dzień i w nocy przedstawiają Panu nasze uczynki, 29 trzeba zatem, bracia, pilnować się każdej godziny, aby Pan, jak Prorok mówi w psalmie, nie ujrzał nas w jakiejś chwili zwróconych ku złu i bezużytecznych *. 30 Dziś nas jeszcze oszczędza, bo jest łaskawy i oczekuje nawrócenia ku lepszemu, wówczas jednak musiałby w końcu powiedzieć: Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? (Ps 50[49],21).

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.28.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (19-25)

28.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (19-25)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze

19 Czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte słowami: Powstrzymaj się od twoich pożądań (Syr 18,30). 20 Podobnie też prosimy Boga w modlitwie, by Jego wola w nas się wypełniała. 21 Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili naszej woli. W ten sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo Święte: Jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci (Prz 16,25). 22 Lękamy się również tego, co zostało powiedziane o niedbałych: Zepsuci są i stali się wstrętni w swoich chęciach (Ps 52,2 Wlg).

23 Co do pożądań ciała, to wierzymy, że Bóg jest zawsze przy nas obecny, gdyż Prorok mówi do Pana: Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie (Ps 38[37],10). 24 Trzeba zatem wystrzegać się złych pożądań, gdyż śmierć stoi na progu rozkoszy. 25 Dlatego też poucza nas Pismo Święte: Nie idź za twymi namiętnościami (Syr 18,30).Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.