25.2, Oracja na św. Macieja

25.2, Oracja na św. Macieja


Boże, który dołączyłeś błogosławionego Macieja do grona Twoich Apostołów: daj, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze odczuwali żywotną głębię Twojej łagodności względem nas. Przez Pana…

Deus, qui beatum Matthiam Apostolorum tuorum collegio sociasti: + tribue, quaesumus; ut eius interventione, * tuae circa nos pietatis semper viscera sentiamus. Per Dominum…
Comments are closed.