25.2, Antyfona Prymy: Hoc est praeceptum meum

25.2, Antyfona Prymy: Hoc est praeceptum meum

To jest moje przykazanie, abyście kochali się wzajemnie, jak ja was ukochałem.

Hoc est praeceptum meum, * ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
J 15,12

Włącz Prymę o 7:45

Comments are closed.