2.2, Oracja na Oczyszczenie Najśw. Maryi Panny

2.2, Oracja na Oczyszczenie Najśw. Maryi Panny

Wszechmogący wieczny Boże, pokornie zwracamy się do Twojego majestatu: spraw, abyśmy – jak Twój Jednorodzony Syn, który został dzisiaj wraz z substancją naszego ciała ofiarowany w świątyni – mogli ofiarować się Tobie oczyszczonym umysłem. Przez tegoż…

Omnipotens sempiterne Deus, maiestatem tuam supplices exoramus: + ut, sicut unigenitus Filius tuus hodierna die cum nostrae carnis substantia in templo est praesentatus; * ita nos facias purificatis tibi mentibus praesentari. Per eundem…
Comments are closed.