10.2, Oracja na św. Scholastykę

10.2, Oracja na św. Scholastykę

Boże, który sprawiłeś, że dusza błogosławionej Dziewicy Twojej Scholastyki – ukazując drogę niewinności – uleciała do nieba w postaci gołębicy: daj nam dzięki jej zasługom i prośbom żyć tak niewinnie, abyśmy zasłużyli na dojście do wiecznych radości. Przez Pana…

Deus, qui animam beatae Virginis tuae Scholasticae, ad ostendendum innocentiae viam, in columbae specie caelum penetrare fecisti: * da nobis eius meritis et precibus ita innocenter vivere; * ut ad aeterna mereamur gaudia pervenire. Per Dominum…
Comments are closed.