ORDO: 30 grudnia 2023 sobota

ORDO: 30 grudnia 2023 sobota

30 grudnia RP 2023

Dzień VI w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Oficjum świąteczne 2 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(aż do 2 lutego antyfona maryjna Alma Redemptoris Mater)
Comments are closed.