ORDO: 29 grudnia 2023 piatek

ORDO: 29 grudnia 2023 piatek

29 grudnia RP 2023

Dzień V w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Dzień powszedni 2 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(aż do 2 lutego antyfona maryjna Alma Redemptoris Mater)
Comments are closed.