29.2, Antyfona Magnificat: Sicut fuit Ionas

29.2, Antyfona Magnificat: Sicut fuit Ionas

Jak Jonasz był we wnętrznościach wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi.

Sicut fuit Ionas * in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, ita erit Filius hominis in corde terrae.
Mt 12,40

Włącz Nieszpory o 17:30

Comments are closed.