29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

Prosimy, Panie, oświeć nasze umysły światłem Twej jasności: abyśmy mogli widzieć to, co należy czynić; i chcieli czynić to, co jest prawe. Przez Pana…

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra: * ut videre possimus, quae agenda sunt; et quae, recta sunt, agere valeamus. Per Dominum…
Comments are closed.