ORDO: 22 czerwca 2023 czwartek

ORDO: 22 czerwca 2023 czwartek

22 czerwca RP 2023

Czwartek w III tygodniu po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym świętych męczenników Jana Fishera, biskupa i Tomasza More’a

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od Niedzieli Trójcy Świetej do soboty przed I Niedzielą Adwentu antyfona maryjna Salve Regina)

Comments are closed.