ORDO: 15 lipca 2023 sobota

ORDO: 15 lipca 2023 sobota

15 lipca RP 2023

Św. Bonawentury, bp. i doktora Kościoła

Wspomnienie większe
Francisco de Zurbaran, Modlitwa świętego Bonawentury

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

VII NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.