28.12: Czytania biblijne w pierwszym nokturnie jutrzni

28.12: Czytania biblijne w pierwszym nokturnie jutrzni


Z Jeremiasza Proroka
Jr 31, 15-23


I
To mówi Pan: Głos na wysokości jest słyszany, na­rzekania, płaczu i żałości Racheli, płaczącej synów swoich, a nie dającej się pocieszyć nad nimi, gdyż ich nie ma. To mówi Pan: Niech ustanie głos twój od płaczu i oczy twoje od łez, bo ma zapłatę robota twoja, mówi Pan, i wrócą się z ziemi nieprzyjacielskiej. I jest nadzieja dla przyszłości twej, mówi Pan, i wrócą się synowie do granic swoich.
II
Słyszałem, słyszałem Efraima przenoszącego się: „Ukarałeś mię, i wyćwiczony zostałem jak cielec nieukrócony. Nawróć mię, a nawrócę się; bo ty jesteś Pan, Bóg mój. Bo skoro mię nawróciłeś, czyniłem pokutę, a skoro mi pokazałeś, uderzyłem się w biodro moje. Zawstydziłem się i zasromałem się, że noszę hańbę młodości mojej.”
III
Czy jest mi synem poczciwym Efraim, czy jest dziecięciem rozkosznym? Bo odkąd mówiłem o nim, jeszcze nań będę pamiętał. Przeto się poruszyły wnętrzności moje nad nim, litując zlituję się nad nim, mówi Pan. – Po­staw sobie strażnicę, nakładź sobie gorzkości, obróć serce swe ku drodze prostej, którąś chodziła! Wróć się, panno Izraelska, wróć się do tych miast twoich!
IV
Dokądże od rozkoszy rozpuszczać się będziesz, córko tułacza? Bo Pan stworzył nową rzecz na ziemi: niewiasta ogarnie męża. – To mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów: Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi Judzkiej i w miastach jej, gdy przy­wrócę pojmanie ich: „Niechaj ci bło­gosławi Pan, piękno sprawiedliwości, góro święta!”
Comments are closed.