28.12, Antyfona Prymy: Herodes iratus

28.12, Antyfona Prymy: Herodes iratus

Gniewny Herod zabił wielu chłopców w Betlejem Judzkim, 
mieście Dawida.


Herodes iratus * occidit multos pueros in Bethlehem Judae 
civitate David.Włącz Prymę tutaj o g. 7,45.
Comments are closed.