24.12, Antyfona Magnificat I Nieszporów Narodzenia Pańskiego: Cum ortus

24.12, Antyfona Magnificat I Nieszporów Narodzenia Pańskiego: Cum ortus


Gdy wzejdzie słońce z nieba, ujrzycie Króla królów idącego od Ojca, jak oblubieńca [wychodzącego] ze swojej komnaty.

Cum ortus * fuerit sol de caelo, videbitis Regem regum procedentem a Patre, tamquam sponsum de thalamo suo.

por. Ml 4,2 (Vulg.) / 3,20 (BT) & Ps. 19(18),6
Comments are closed.