25.12, Antyfona Prymy: Quem vidistis

25.12, Antyfona Prymy: Quem vidistis


Kogo widzieliście, pasterze? Mówcie, ogłoście nam, któż ukazał się na ziemi? Widzieliśmy Narodzonego i chóry Aniołów wychwalające Pana, alleluja, alleluja.  

Quem vidistis, * pastores? dicite, annuntiate nobis, in terris quis apparuit? Natum vidimus, et choros Angelorum collaudantes Dominum, alleluia, alleluia. 

por. Łk 2,17-18
Comments are closed.