2.2, Antyfona Seksty: Accipiens Simeon

2.2, Antyfona Seksty: Accipiens Simeon

Symeon, wziąwszy Dziecię na ręce, składał dzięki i błogosławił Pana.

Accipiens Simeon * Puerum in manibus, gratias agens benedixit Dominum.
Łk 2,28

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.