2.2, Antyfona Magnificat: Hodie

2.2, Antyfona Magnificat: Hodie

Dziś błogosławiona Dziewica Maryja ofiarowała Dziecię Jezus w świątyni, a Symeon napełniony Duchem Świętym wziął Je w swoje ręce i błogosławił Boga na wieki. 

Hodie * beata Virgo Maria puerum Iesum praesentavit in templo, et Simeon repletus Spiritu Sancto accepit eum in ulnas suas, et benedixit Deum in aeternum.
Łk 2,27-28
Comments are closed.