2.2, Antyfona Prymy: Simeon iustus

2.2, Antyfona Prymy: Simeon iustus

Symeon sprawiedliwy i pełen bojaźni, wyczekiwał zbawienia Izraela, a Duch Święty był w nim.

Simeon iustus * et timoratus exspectabat redemptionem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo.
Łk 2,25

Włącz Prymę o 8:00

Comments are closed.