Reguła na dziś – roz. 14: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości śwętych

Reguła na dziś – roz. 14: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości śwętychZ Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości świętych


1 W uroczystości świętych i we wszystkie inne uroczystości trzeba zachować wszystko, co ustaliliśmy dla niedzieli, 2 a tylko z dnia należy brać własne psalmy, antyfony i lekcje. Poza tym utrzymujemy porządek wyżej przedstawiony.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Comments are closed.