Reguła na dziś – roz. 12: Jak należy odprawiać Jutrznię

Reguła na dziś – roz. 12: Jak należy odprawiać Jutrznię

Reguła na dziś – roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię

1 Jutrznię niedzielną zaczynamy psalmem 66, bez antyfony, mówionym bez żadnej przerwy. 2 Po nim śpiewamy psalm 50 z Alleluja, 3następnie 117 i 62, 4 później Błogosławcie Pana i psalmy pochwalne [148—150], jedną lekcję z Apokalipsy z pamięci i responsorium, hymn ambrozjański, werset, kantyk z Ewangelii i prośbę litanijną. Na tym Jutrznia się kończy.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Comments are closed.