ORDO: 2 czerwca 2021 środa

ORDO: 2 czerwca 2021 środa

2 czerwca RP 2021

Środa w I tygodniu po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym świętych męczenników Marcelina i Piotra
Ze wspomnieniem mniejszym świętych męczenników Fotyna i Towarzyszy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA PAŃSKIEGO

Uroczystość (święto 1 klasy)

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od Niedzieli Trójcy Świetej do soboty przed I Niedzielą Adwentu antyfona maryjna Salve Regina)

Comments are closed.