ORDO: 11 lutego 2023 sobota

ORDO: 11 lutego 2023 sobota

11 lutego RP 2023

Objawienie Najśw. Maryi Panny Niepokalanej (z Lourdes)

Wspomnienie większe (święto 3 klasy)

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIEDZIELA SZEŚĆDZIESIĄTNICY

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od 2 lutego do Wielkiej Środy antyfona maryjna Ave Regina caelorum)
Comments are closed.