Browsed by
Kategoria: antiphonae ad Magnificat

26.2, Antyfona Magnificat: Ecce nunc

26.2, Antyfona Magnificat: Ecce nunc

Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia: w tych więc dniach okażmy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w postach, w czuwaniach i w miłości nieobłudnej.

Ecce nunc * tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis: in his ergo diebus exhibeamus nos sicut Dei ministros in multa patientia, in ieiuniis, in vigiliis, et in caritate non ficta.
2 Kor 6,2-6

Włącz Nieszpory o 17:30

11.2, Antyfona Magnificat: Dixit Dominus

11.2, Antyfona Magnificat: Dixit Dominus

Rzekł Pan do Noego: nadszedł kres wszelkiego ciała przede mną; zbuduj sobie arkę z drzew żywicznych, aby ocalić w niej wszelkie nasienie. 

Dixit Dominus * ad Noe: Finis universae carnis venit coram me: fac tibi arcam de lignis laevigatis, ut salvetur universum semen in ea.

por. Rdz 6,13-14.19

Włącz Nieszpory o 17:30

10.2, Antyfona Magnificat: Hodie

10.2, Antyfona Magnificat: Hodie


Dziś święta Dziewica Scholastyka pełna wesela wstąpiła do nieba w postaci gołębicy: dziś ze swoim bratem cieszy się na zawsze rozkoszami niebiańskiego życia.

Hodie * sacra Virgo Scholastica in specie columbae ad aethera tota festiva perrexit: hodie caelestis vitae gaudiis cum fratre suo meretur perfrui in sempiternum.

Włącz Nieszpory o 17:30

9.2, Antyfona Magnificat: Exsultet omnium

9.2, Antyfona Magnificat: Exsultet omnium


Raduje się tłum wszystkich wiernych z chwały błogosławionej Dziewicy Scholastyki; cieszy się szczególnie orszak dziewic, celebrujących święto tej, która ze łzami prosiła Pana i więcej od Niego otrzymała, ponieważ więcej ukochała.


Exsultet omnium * turba fidelium pro gloria Virginis almae Scholasticae; laetentur praecipue catervae virginum, celebrantes eius solemnitatem, quae fundens lacrimas, Dominum rogavit, et ab eo plus potuit, quia plus amavit.

Włącz Nieszpory o 17:30