30.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (31-33)

30.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (31-33)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze
31 Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdujemy przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, 32 lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi: zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał (J 6,39).

33 Jest też napisane: „Własna chęć ściąga na siebie karę, związanie [z cudzą wolą] zdobywa wieniec zwycięstwa”.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Comments are closed.