27.1, Antyfona Magnificat: O Doctor optime

27.1, Antyfona Magnificat: O Doctor optime
O wielki Doktorze, światłości Kościoła świętego, błogosławiony Janie Chryzostomie, miłośniku boskiego prawa, proś za nami Syna Bożego.

O Doctor optime, * Ecclesiae sanctae lumen, beate Ioannes Chrysostome, divinae legis amator, deprecare pro nobis Filium Dei.
Comments are closed.