26.2, Antyfona Prymy: Iesus autem

26.2, Antyfona Prymy: Iesus autem

Jezus zaś, gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł  głód.

Iesus autem * cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit.
Mt 4,2

Włącz Prymę o 8:00

Comments are closed.