25.12, Antyfona Seksty: Angelus

25.12, Antyfona Seksty: Angelus


Anioł pasterzom mówi: Ogłaszam wam radość wielką, że narodził się wam dziś Zbawiciel świata, alleluja.  

Angelus * ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum: quia natus est vobis hodie Salvator mundi, alleluia.

por. Łk 2,10-11

Comments are closed.