21.1, Antyfona Magnificat: Domine

21.1, Antyfona Magnificat: Domine


Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I odrzekł Jezus: Chcę. Bądź oczyszczony.

Domine, * si tu vis, potes me mundare: et ait Iesus: Volo. Mundare.

Mt 8,2-3

Włącz Nieszpory o 17:30

Comments are closed.