20.1, Antyfona Prymy: Omnes Sancti

20.1, Antyfona Prymy: Omnes Sancti


Wszyscy Święci, tak wielu doświadczyli udręk, aby pewnie mogli osiągnąć palmę męczeństwa!

Omnes Sancti * quanta passi sunt tormenta, ut securi pervenirent ad palmam martyrii!

Comments are closed.