19.1, Reguła na dziś, 4: Jakie są narzędzia dobrych uczynków (22-43)

19.1, Reguła na dziś, 4: Jakie są narzędzia dobrych uczynków (22-43)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta, 
rozdział  4: Jakie są narzędzia dobrych uczynków

22 Nie działać pod wpływem gniewu.

23 Nie zachowywać urazy.

24 Nie kryć w sercu podstępu.

25 Nie dawać fałszywego znaku pokoju.

26 Nie schodzić z drogi miłości.

27 Nie przysięgać, aby przypadkiem nie dopuścić się krzywoprzysięstwa.

28 Prawdę wyznawać sercem i ustami.

29 Złem za zło nie odpłacać.

30 Krzywdy nie wyrządzać, a wyrządzone cierpliwie znosić.

31 Miłować nieprzyjaciół.

32 Złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić.

33 Dla sprawiedliwości znosić prześladowanie.

34 Nie być pysznym.

35 Ani pijącym zbyt dużo.

36 Ani żarłokiem.

37 Ani ospałym.

38 Ani leniwym.

39 Nie szemrać.

40 Nie obmawiać.

41 Nadzieję swoją w Bogu pokładać.

42 Widząc w sobie jakieś dobro, przypisywać je Bogu, nie sobie.

43 Zło zaś uznawać zawsze za własne dzieło i sobie je przypisywać.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.

Bogu niech będą dzięki.
Comments are closed.