1.1, Antyfona do Magnificat: Magnum

1.1, Antyfona do Magnificat: Magnum

Wielka tajemnica dziedzictwa: świątynią Bożą stało się łono nieznającej męża : nie został splamiony biorący z Niej ciało; wszystkie ludy przyjdą, mówiąc: Chwała Tobie, Panie.

Magnum * hereditatis mysterium : templum Dei factus est uterus niescientis virum : non est pollutus ex ea carnem assumens ; omnes gentes venient, dicentes : Gloria tibi, Domine.
Comments are closed.