ORDO: 8 marca 2024 piątek

ORDO: 8 marca 2024 piątek

8 marca RP 2024

Piątek w tygodniu II Wielkiego Postu

Dzień powszedni 3 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym św. Jana Bożego, zakonnika

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od 2 lutego do Wielkiej Środy antyfona maryjna Ave Regina caelorum)
Comments are closed.