ORDO: 7 czerwca 2020 Niedziela

ORDO: 7 czerwca 2020 Niedziela

7 czerwca RP 2020

W NIEDZIELĘ I PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO:

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Uroczystość (święto 1 klasy)

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

II NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Uwaga: od teraz w Komplecie antyfona maryjna Salve Regina ze swoim wersetem i oracją.

Comments are closed.