ORDO: 5 sierpnia 2020 środa

ORDO: 5 sierpnia 2020 środa

5 sierpnia RP 2020

Środa w tygodniu IX po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Wspomnienie mniejsze Rocznicy Poświęcenia rzymskiej Bazyliki N.M.P.

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.