ORDO: 30 lipca 2020 czwartek

ORDO: 30 lipca 2020 czwartek

30 lipca RP 2020

Czwartek w tygodniu VIII po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy

Wspomnienie mniejsze św. Piotra Chryzologa, bp. i dK.

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.