ORDO: 28 lipca 2023 piątek

ORDO: 28 lipca 2023 piątek

28 lipca RP 2023

Piątek w tygodniu VIII po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym bł. Urbana II, papieża

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.